Zarys systemu udzielania pomocy publicznej w odniesieniu do przedsiębirców posiadających status zakładu pracy chronionej
Jerzy Paździerz

Zgodnie z art. 87(1) Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, wsparcie dla przedsiębiorcy stanowi pomoc publiczną (State aid), o ile spełnia następujące warunki jednocześnie:

- udzielane jest ono przez państwo lub ze środków publicznych,

- ma charakter selektywny (uprzywilejowuje określonego lub określonych przedsiębiorców albo produkcję określonych towar...Artykuł, który Państwa zainteresował pochodzi z archiwum "Przeglądu podatków". Pełna wersja dostępna jest jedynie dla tych klientów, którzy wykupili dostęp do archiwum "Przeglądu podatków".
Podaj kod dostępu: