Odrębna księgowość projektów realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego z udziałem środków zagranicznych
Jan Charytoniuk

Jednostki samorządu terytorialnego (gminy, powiaty, samorządy województw), realizujące projekty dofinansowane ze środków unijnych, zobowiązane są do prowadzenia odrębnej ewidencji księgowej dotyczącej tych projektów. Obowiązek prowadzenia takiej ewidencji wynika z umów o dofinansowanie projektu zawieranych przez jednostki będące beneficjentami pomocy zagranicznej z instytucjami pośredniczącymi, którymi są wojew...Artykuł, który Państwa zainteresował pochodzi z archiwum "Przeglądu podatków". Pełna wersja dostępna jest jedynie dla tych klientów, którzy wykupili dostęp do archiwum "Przeglądu podatków".
Podaj kod dostępu: