Opodatkowanie użytków rolnych będących w posiadaniu przedsiębiorcy.
Rafał Dowgier