Grunty sklasyfikowane jako LZ a hektary przeliczeniowe.
Rafał Dowgier