Pismo Ministerstwa Finansów z dnia 21 listopada 2003 r. nr: LK-2041/LP/03/IP

Odpowiadając na pismo z dnia 17 września br. znak: FN-3115-1/03 w sprawie interpretacji przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych - Ministerstwo Finansów wyjaśnia.

Stosownie do treści art. 1a ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (DzU z 2002 r., nr 9, poz. 84 ze zm.) działalnością gospodarczą w rozumieniu tej ustawy jest dział...Artykuł, który Państwa zainteresował pochodzi z archiwum "Przeglądu podatków". Pełna wersja dostępna jest jedynie dla tych klientów, którzy wykupili dostęp do archiwum "Przeglądu podatków".
Podaj kod dostępu: