Pismo Ministerstwa Finansów z dnia 27 listopada 2003 r. nr: 2092/LP/03/IP

Odpowiadając na pismo z dnia 23 października br. dotyczące opodatkowania gruntów oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub lasy, Ministerstwo Finansów uprzejmie wyjaśnia.

Zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (DzU z 2000 r., nr 100, poz. 1086 ze zm.) podstawa wymiaru podatków są dane wynik...Artykuł, który Państwa zainteresował pochodzi z archiwum "Przeglądu podatków". Pełna wersja dostępna jest jedynie dla tych klientów, którzy wykupili dostęp do archiwum "Przeglądu podatków".
Podaj kod dostępu: