Pismo Ministerstwa Finansów z dnia 21 listopada 2003 r. nr: LK-2141/LP/02/IP

Odpowiadając na pismo z dnia 13.11. br. znak: RF.3110/1/03 w sprawie opodatkowania gruntów stanowiących nieużytki w latach 1998-2002 Ministerstwo Finansów uprzejmie wyjaśnia.

Stosownie do treści art. 21 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (DzU z 2000 r., nr 100, poz. 1086 ze zm.) podstawą wymiaru podatków są dane wynikające z ewidencji grunt...Artykuł, który Państwa zainteresował pochodzi z archiwum "Przeglądu podatków". Pełna wersja dostępna jest jedynie dla tych klientów, którzy wykupili dostęp do archiwum "Przeglądu podatków".
Podaj kod dostępu: