Ograniczenia dotyczące zaciągania zobowiązań wieloletnich wynikające z ustawy o finansach publicznych.
Ewa Czołpińska

Regulacje ustawy

Zgodnie z ogólnymi zasadami gospodarki finansowej jednostek sektora finansów publicznych - mogą one zaciągać zobowiązania do sfinansowania w danym roku do wysokości wynikającej z planu wydatków lub kosztów jednostki, pomniejszonej o wydatki na wynagrodzenia i uposażenia, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, inne składki i opłaty obligatoryjne oraz płatności wyni...Artykuł, który Państwa zainteresował pochodzi z archiwum "Przeglądu podatków". Pełna wersja dostępna jest jedynie dla tych klientów, którzy wykupili dostęp do archiwum "Przeglądu podatków".
Podaj kod dostępu: