Ograniczenia kompetencji organów podatkowych gmin po akcesji do Unii Europejskiej.
Jadwiga Glumińska-Pawlic

Podatki stanowią podstawowe źródło dochodów własnych budżetów gmin, jednakże przystąpienie Polski do Unii Europejskiej spowodowało wiele istotnych zmian w zakresie korzystania przez ich organy z przyznanych im uprawnień, związanych z podejmowaniem samodzielnych decyzji w sprawach podatków i opłat samorządowych. Kompetencje organów podatkowych gmin wyrażają się w tym, że wykonują one czynności kontroli podatkowe...Artykuł, który Państwa zainteresował pochodzi z archiwum "Przeglądu podatków". Pełna wersja dostępna jest jedynie dla tych klientów, którzy wykupili dostęp do archiwum "Przeglądu podatków".
Podaj kod dostępu: