Spółka cywilna czy jej wspólnicy są podatnikami podatku rolnego
Grzegorz Dudar