Samorządowe finanse publiczne w pytaniach i odpowiedziach.
Rafał Trykozko

Czy gmina może podjęć uchwałę o obowiązkowym uczestniczeniu mieszkańców w kosztach budowy infrastruktury (wodociągów, kanalizacji)? Czy od wniesienia tych kosztów (partycypacji), wynikających z zawartych umów, można uzależniać podłączenie nieruchomości do wodociągu albo do kanalizacji, a więc odmawiać przyłączenia tym, którzy takiej partycypacji nie wnieśli? Czy w przypadku ustalenia opłat o obowiązkowym charakterze, p...Artykuł, który Państwa zainteresował pochodzi z archiwum "Przeglądu podatków". Pełna wersja dostępna jest jedynie dla tych klientów, którzy wykupili dostęp do archiwum "Przeglądu podatków".
Podaj kod dostępu: