Reforma zasad udzielania pomocy publicznej.
Robert Zenc

Gdybyśmy mieli zlokalizować dziedzinę prawa w zakresie której rok 2007 przyniósł gminom gruntowne zmiany, z pewnością byłyby to przepisy dotyczące pomocy publicznej. Przypomnijmy, iż od dnia 1 maja 2004 r., czyli daty przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, w Polsce istnieje swoisty dualizm przepisów regulujących pomoc publiczną. Przede wszystkim obowiązuje nas bezpośrednio prawo wspólnotowe (acquis communautaire), które wy...Artykuł, który Państwa zainteresował pochodzi z archiwum "Przeglądu podatków". Pełna wersja dostępna jest jedynie dla tych klientów, którzy wykupili dostęp do archiwum "Przeglądu podatków".
Podaj kod dostępu: